สุวิทย์ ใจป้อม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  82       34

-  File 1
หัวเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุวิทย์ ใจป้อม
เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, รัชกาลที่ 9, ในหลวง, พ่อหลวง, เกรยอง, การวาดภาพด้วยเกรยอง, เทคนิคการวาดภาพเกรยองบนกระดาษ, ผลงานศิลป์, งานศิลปะ, ศิลปะ, ภาพวาด, เทคนิคการวาดภาพ, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
คำอธิบาย :  ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงที่มา\\\
สุวิทย์ ใจป้อม รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อพ่อหลวง และวุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ. (2559). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (เทคนิคการวาดภาพเกรยองบนกระดาษ) สืบค้นจาก http://oer.kku.ac.th หรือ http://oer.learn.in.th สืบค้นเมื่อวันที่.......................
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 82
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 209
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 59
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 85
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 184

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 16 ธันวาคม 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 22 ตุลาคม 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 22 ตุลาคม 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 22 ตุลาคม 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 22 ตุลาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 119
2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 308
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 156
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 148
5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 94
6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 281
7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 349
8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 84
9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 82
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 43